درباره ی «سی سی جی من»

     

«سی‌سی‌جی من» (به انگلیسی MyCCG) - به عنوان «حساب سی‌سی‌جی» - سامانه‌ای تحت وب به زبان فارسی است که وظیفه «ارتباط امن بین پروژه‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی»، «فرایند مشارکت کاربران سی‌سی‌جی» و «ارائه خدمت‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی» را به عهده دارد. «سی‌سی‌جی من» در سال ۲۰۰۸ به وسیله خدمت غیردولتی «رسانه‌های وبفادر» تولید شده است.
 

ارتباط امن بین پروژه‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی

«کاربران سی‌سی‌جی» برای استفاده امن از پروژه‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی، باید از «سی‌سی‌جی من» استفاده کنند.
 

فرایند مشارکت کاربران سی‌سی‌جی

«کاربران سی‌سی‌جی» به ازای مشارکت در پروژه‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی، امتیاز کسب‌ می‌کنند. این امتیاز در حساب کاربری آن‌ها ذخیره می‌شود. کمیت امتیاز کاربران در  «پروژه‌های سی‌سی‌جی» به شرح زیر است:

سی‌سی‌جی سیما - درج هر نوشتار: ۲۰ امتیاز
سی‌سی‌جی دیدگاه - درج هر دیدگاه: ۱۰ امتیاز / موافقت یا مخالفت با هر دیدگاه: ۵ امتیاز
فهرست تماشای من - اضافه نمودن هر برنامه تلویزیونی به فهرست تماشای من: ۵ امتیاز
 

ارائه خدمت‌ها و زیرپروژه‌های سی‌سی‌جی

حساب سی‌سی‌جی، خدمت‌ها و زیرپروژه‌هایی کارآمد در قالب «سی‌سی‌جی من» ارائه می‌دهد. این خدمت‌ها و زیر‌پروژه‌ها عبارتند از:

 

مشارکت‌های من

نرم افزار کاربردی زمان‌بندی برنامه‌های تلویزیونی

فهرست تماشای من

پالایه‌شکن‌های من

آگهی من

پرچم من

نمایه من

ویژگی‌های من